تبلیغات
دبیرعلوم تجربی اولیایی - نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی اسفند ماه پایه نهم
دبیرعلوم تجربی اولیایی
معلمی شیوه ای است برای زایش علم از ذهن دانش آموز
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اولیایی
09358367292
raoofoliae@yahoo.com
هیچ چیز مثل اخلاق، نمی تواند در قلبها نفوذ کرده، دنیایی را گلستان و قلبهایی را با اندیشه و مرام شما همراه سازد.
خوش امدید

مدیر وبلاگ :رئوف اولیایی
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما دانش آموز خوب باید کدام خصوصیت را در اولویت قرار دهد؟
نمونه سوالات آزمون پیشرفت تحصیلی اسفند ماه

پایه نهم


1- کدام گزینه در مورد چرخه نیتروژن صحیح نیست؟

الف) برگ گیاهان مقدار زیادی نیتروژن هوا را جذب می کند.        ب) رعدوبرق باعث واکنش نیتروژن هوا با اکسیژن می شود.

ج) تجزیه فضولات جانوران باعث برگشتن نیتروژن به هوا می شود     د) نیتروژن تثبیت شده در خاک بوسیله گیاهان به پروتئین تبدیل می شود.

2- گرانروی کدام ماده از بقیه بیشتر است؟

الف) متان          ب) اتان            ج) اوکتان           د) بوتان

3- کدام گزینه رسانای الکتریکی است؟

الف) آب مقطر         ب) محلول شکر          ج) محلول نمک            د) محلول اتانول

4- کدام ماده جزء مولکول های درشت محسوب می شود؟

الف) اسید سولفوریک           ب) اسیدهیدروکلریک          ج) آمونیاک            د) سلولز

5- مناسب ترین شرایط تشکیل فسیل ، دفن شدن سریع جانداران در کدام محیط ها می باشد؟

الف) یخچال های طبیعی       ب)خاکستر آتشفشانی          ج) شیره های گیاهی          د) رسوبات دریایی

6- کدامیک از عوامل زیر شانس تشکیل فسیل را کمتر میکند؟

الف) دمای پایین           ب) نبود باکتری           ج) اکسیژن بالا            د) نورکم

7- در یک نقطه درون یک مایع ، فشار :

الف) به سمت پایین بیشتر از جهت های دیگر است        ب) به سمت بالا بیشتر از جهت های دیگر است

ج) در همه جهت ها یکسان است                د) بستگی به چگالی آن در جهت های مختلف متفاوت است

8- فشار نیرویی است که به طور عمودی بر ............ اثر می کند.

الف) سطح جسم           ب) یک متر             ج) یک سانتیمتر مکعب            د) یک متر مربع

9- در اهرم نوع اول کدام حالت امکان ندارد؟

الف) صرفه جویی در نیرو        ب) صرفه جویی در وقت        ج) تغییر جهت نیرو         د) صرفه جویی در کار

10- در یک اهرم نوع اول طول بازوی محرک 2برابر بازوی مقاوم است با عوض کردن جای تکیه گاه و نیروی مقاوم ، مزیت مکانیکی چقدر خواهد شد؟

الف) دو بر سه           ب) سه بر دو              ج) سه              د) چهار    

11- میله ای یکنواخت به طول 3متر و جرم 10 کیلوگرم روی زمین افتاده است برای بلند کردن یک سر آن از سطح زمین چند نیوتن نیروباید به آن وارد کنیم ؟ (تمام جرمدر مرکز میله قرار می گیرد)

الف) 30                ب) 50                  ج) 10                د) 15

12- کدام گزینه اهرم نوع سوم است؟

الف) انبر(پنس)          ب) انبردست             ج) چرخ              د) دیلم

13- در اهرم نوع اولی که مزیت مکانیکی کامل آن 5 می باشد اگر طول اهرم 6 متر باشد طول بازوی محرک و مقاوم کدامند؟

الف) مقاوم 2 محرک 4        ب) مقاوم 1 محرک 5        ج) مقاوم 1 محرک 4           د) مقاوم 2 محرک 5

14- بزرگترین ورقه سنگ کره کدام است؟

الف) اقیانوس هند             ب) اقیانوس آرام           ج) آمریکا             د) آفریقا

15- کدام یک دلیل بر انشقاق قاره هاست؟ تطابق حاشیه ..........

الف) شمال آفریقا و جنوب آمریکای جنوبی                 ب) شمال آمریکای جنوبی و جنوب آفریقا

ج) غرب آمریکای جنوبی و شرق آفریقا                    د) شرق آمریکای جنوبی و غرب آفریقا

16- در کدام محیط از یک پروانه می تواند فسیل تشکیل شود؟

الف) طوفان شن             ب) طوفان ماسه نرم          ج) صمغ گیاهی            د) مناطق کم عمق دریا

17- کدام یک باعث بوجود آمدن دریای سرخ شده است؟

الف) جداشدن کلیمانجارو از کنیا                   ب) نزدیک شدن عربستان به مصر

ج) جداشدن عربستان از آفریقا                     د) نزدیک شدن عربستان به آفریقا

18- وجود زغال سنگ در یک منطقه چه اطلاعاتی درباره آب و هوای آن منطقه در اختیار ما قرار می دهد؟ آن منطقه آب و هوای ........

الف) مرطوب استوایی داشته است                 ب) گرم و خشک داشته است

ج) سرد و مرطوب داشته است                     د) سرد قطبی داشته است

19- به کمک کدام یک از موارد زیر می توان به طور یقین گفت که دو لایه رسوبی همزمان تشکیل شده اند؟

الف) جنس دو لایه یکسان باشد               ب) ضخامت دو لایه تقریبا یکسان باشد

ج) فسیل مشابه داشته باشند                   د) هر دو در امتداد یکدیگر باشند

20- کدام یک خصوصیت فسیل های راهنما نیست؟

الف) انتشار جغرافیایی وسیع         ب) دوره زندگی کوتاه        ج) کمیاب بودن            د) تشخیص آسان

21- اگر عنصری در گروه 5 و دوره 3 جدول تناوبی قرار داشته باشد این عنصر در آخرین لایه دارای چند الکترون است؟

الف) 2            ب) 3            ج) 4            د) 5

22- بادکنی بیش از حد باد شده است اگر بادکنک را تا ارتفاع 4000متری سطح زمین بالا ببریم احتمالا :

الف) می ترکد           ب) شل می شود          ج) سنگین تر می شود           د) نمی توان حدس زد

23- هنگامی که در بستر اقیانوس آتشفشان رخ دهد احتمال بوجود آمدن کدام پدیده وجود دارد؟

الف) گسل             ب) جزرومد              ج) آبتاز            د) زلزله

24- جعبه ای داریم به ابعاد 10- 20- 30 سانتیمتر و به جرم 5 کیلوگرم کمترین فشاری که این جعبه به سطح زیرین خود وارد می کند چند پاسکال است؟

الف) 25صدم           ب) 2500           ج) 830             د) 83هزارم

25- کدام گزینه از خشکی پانگه آ بوجود آمده است؟

الف) عربستان          ب) آمریکای شمالی          ج) آمریکای جنوبی           د) همه موارد

26- هواپیمایی مسافت 2880 کیلومتری بین دو کشور را در مدت 4ساعت طی می کند تندی این هواپیما چندمتر بر ثانیه است؟

الف) 72             ب) 720              ج) 200               د) 2000

27- تندی متوسط دوچرخه سواری 45کیلومتر بر ساعت است این دوچرخه سوار مسافت 135کیلومتر را در چه مدتی طی می کند؟

الف) 300دقیقه           ب) 65صدم ساعت              ج) 3ساعت               د) 2ساعت

28- جاده های کوهستانی را معمولا به صورت مارپیچ می سازند تا نیروی کمتری مصرف شود در اینصورت :

الف) جابجایی زیاد و مسافت کم                             ب) جابجایی و مسافت هر دو زیاد

ج) جابجایی تغییر نمی کند و مسافت زیاد می شود          د) جابجایی و مسافت هر دو کم می شوند

29- کدام یک از کاربردهای سولفوریک اسید نمی باشد ؟

الف) تولید مواد رنگی          ب) در صنایع کاغذ سازی          ج) تولید کودهای شیمیایی            د) تهیه نوک مداد

30- کدام عنصر در رشد استخوانهای بدن نقش دارد؟

الف) سدیم              ب) ید               ج) کلسیم             د) آهن

31- ماده اولیه تولید پلاستیک چه نام دارد؟

الف) متان             ب) اتن               ج) اوکتان            د) بوتان

32- در کشاورزی از چه گازی برای تبدیل میوه های نارس به رسیده استفاده می شود؟

الف) متان            ب) اتن               ج) اوکتان            د) بوتان

33- چه عددی برای همه جسم ها تقریبا یکسان است؟

الف) جرم           ب) وزن آنها در زمین          ج) نسبت وزن به جرم آنها در زمین            د) جرم آنها در کره ماه

 

34- جرم یک فضانورد در زمین 45کیلوگرم است اگر این فضانورد با یک فضاپیما به فضاهای دوردست و اعماق فضا سفرکند جرم و وزن او کدام است؟

الف) 45کیلوگرم – 450نیوتن         ب) صفر – 450نیوتن          ج) 450کیلوگرم – 45کیلوگرم        د) 45کیلوگرم – صفر

35- جرم جسمی بر روی زمین 90کیلوگرم است جرم و وزن این جسم در کره ماه چقدر است؟

الف) 90کیلوگرم – 90 نیوتن         ب) 900کیلوگرم – 540نیوتن       ج) 90کیلوگرم – 150نیوتن       د) 150کیلوگرم – 1500نیوتن

36- افزایش گاز کربن دی اکسید چه اثری بر روی کره زمین دارد؟

الف) زیادشدن بارندگی و گرم شدن کره زمین               ب) زیادشدن بارندگی و سرد شدن کره زمین

ج) کم شدن بارندگی و آلودگی هوا                             د) جابجایی فصل ها و گرم شدن زمین

37- کدام یک از عناصر فلزی زیر را به دلیل فعالیت شیمیایی زیاد در نفت نگهداری می کنند؟

الف) گوگرد            ب) سدیم             ج) روی          د) مس

38- واحد اندازه گیری فشار کدام است؟

الف)  نیوتن            ب) نیوتن بر متر          ج) نیوتن بر متر مربع             د) متر مربع بر نیوتن

39- به لبه یک پنجره نیروی 2 نیوتن وارد کرده و گشتاوری به اندازه یک و نیم نیوتن متر ایجاد کرده ایم عرض این پنجره چقدر است؟

الف) 35سانتیمتر           ب) 70سانتیمتر         ج) 75سانتیمتر            د) 80سانتیمتر

40- کدام گزینه از کاربرد چرخ دنده ها نیست؟

الف) تغییر سرعت چرخش               ب) تغییر جهت نیرو                 ج) تغییر گشتاور                 د) تغییر نیروی مقاوم

 

 

 

  

     

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
دوشنبه 9 اسفند 1395
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اوقات شرعی