تبلیغات
دبیرعلوم تجربی اولیایی - سوالات فصل14 علوم تجربی نهم جانوران مهره دار
 
دبیرعلوم تجربی اولیایی
معلمی شیوه ای است برای زایش علم از ذهن دانش آموز
درباره وبلاگ


اولیایی
09358367292
raoofoliae@yahoo.com
هیچ چیز مثل اخلاق، نمی تواند در قلبها نفوذ کرده، دنیایی را گلستان و قلبهایی را با اندیشه و مرام شما همراه سازد.
خوش امدید

مدیر وبلاگ : رئوف اولیایی
مطالب اخیر
نظرسنجی
برای گذراندن اوقات فراغت تابستان کدام مورد را می پسندید؟

سوالات فصل14 علوم تجربی نهم جانوران مهره دار


1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) دانشمندان ماهی ها را بر اساس ................. آنها طبقه بندی می کنند .

ب) نوزاد قورباغه در ............ زندگی کرده و با ............... تنفس می کند .

ج) لاک پشت ها جزو گروه ............... هستند و در بین مهره داران طبقه بندی می شوند .

د) از ............. مارها در تهیه بعضی داروها مثل داروهای قلبی و ضدخونریزی استفاده می شود .

ه) سوسمارها از ............... تغذیه می کنند .

و) نمونه ای از کروکودیل ها که در ایران هم زندگی می کنند ، ................ نام دارد .

ز) وجود اسکلت داخلی و ستون مهره در مهره داران باعث شده تا این جانوران از نظر ............ و ............. با بقیه جانوران متفاوت باشند .

ح) ماهی ها به دلیل داشتن ................. و ................. برای زیستن در آب سازگارند .

ط) دانشمندان ماهی را طبقه بندی کرده اند که مهم ترین گروههای آنها ، ماهی های ............... و ............... هستند .

ی) نوزاد قورباغه از ............ و ............ و قورباغه بالغ بیشتر از................ تغذیه می کند .

ک) جانورانی چون ............ و .............. در گروه دوزیستان بدون دم و ............... در گروه دوزیستان دارای دم قرار می گیرند .

ل) در کروکودیل ها سوراخهای بینی روی ............... قرار دارند .

م) باله ها در ماهی ها بر اساس محل قرار گرفتن ، وظایف مختلفی مثل .......... و .......... و .......... را بر عهده دارند .

ن) پستانداران ، مهره دارانی اند که دارای ................ هستند .

ث) در پرندگان اندام حرکتی جلویی تبدیل به .............. شده است .

ف) براساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد پستانداران را درسه گروه ........... و ............ و ............ قرار می دهند .

ذ) کیسه هایی در کنار شش های پرندگان بنام ................. قرار دارند که سبب افزایش کارایی شش در جذب اکسیژن می شوند .

ق) بیشتر پستاندارانی که روی کره زمین زندگی می کنند از پستانداران .............. هستند .

ر) پرهای پرندگان بر اساس ............. و ............... در سه گروه قرار می گیرند .

ش) در بین پرهای پرندگان ، نوع ............... از بقیه انواع پرها استحکام بیشتری دارند .

ت) جفت اندامی در رحم است که ............ و ............ را از خون مادر می گیرند و به رگهای خونی .............. می دهد .

ض) از پستانداران تخم گذار .............. نام دارد که نوزاد پس از خروج از تخم از شیر مادر تغذیه می کند .

ظ) نوزاد بیشتر پستانداران دوره جنینی خود را درون .............. طی می کنند .

غ) پرندگان را بر اساس ............. و ............... طبقه بندی می کنند .

 

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید .

الف) مهره داران در 6 گروه طبقه بندی می شوند .

ب) در بیشتر ماهی ها سر و دم پهن و میانه بدن کشیده است .

ج) ماهی های استخوانی سرپوش آبششی ندارند .

د) قورباغه بالغ نوعی دوزیست گیاهخوار است .

ه) نوزاد قورباغه با داشتن پوستی نازک و مرطوب می تواند تنفس پوستی انجام دهد .

و) تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی بیشتر شده است .

ز) سمندرها در گروه دوزیستان بدون دم طبقه بندی می شوند .

ح) سوسمارها و مارها در کنترل جمعیت حشرات دخالت دارند .

ط) کروکودیل ها معمولا جثه بزرگی داشته و در آبهای عمیق زندگی می کنند .

ی) در آبشش ماهی ها ، مویرگهای خونی فراوانی وجود دارد .

ک) ماهی های غضروفی دم نامتقارن دارند و دهان آنها در جلوی بدن قرار گرفته است .

ل) کوسه و شیرماهی جزو ماهی های غضروفی طبقه بندی شده اند .

م) قورباغه های  بالغ بیشتر در آب و روزها فعال اند .

ن) پوست خزندگان با پولک های سخت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است .

ث) مارمولک نمونه ای از خزندگان است که در گروه سوسمارها طبقه بندی می شود .

ف) سنجابها در ازدیاد و گسترش گیاهان در جنگل ها نقش دارند .

ذ) کیسه های هوادار در پرندگان می توانند خودشان اکسیژن هوا را جذب کنند .

ق) پستانداران شکارچی چون گرگ و یوزپلنگ باعث بقای نسل حیوانات باهوش و قوی می شوند .

ر) از شکل منقار پرندگان می توان به محل زندگیشان پی برد .

ش) جفت قسمتی از بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکسیژن با بدن مادر می پردازد .

ت) پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی به دو گروه گوشت خوار و گیاه خوار تقسیم می شوند .

ض) در کانگرو نوزاد نارس می تواند از شیرمادر تغذیه کند .

ظ) همه پستانداران به نوزادان خود شیر می دهند .

غ) پستانداران تفاوتهای کمی با یکدیگر دارند .

پ) پستانداران تخم گذار به خوبی در آب شنا می کنند .

ژ) نوزاد پستانداران تخم گذار از شیرمادر تغذیه نمی کند .

گ) به جز پستانداران در بقیه مهره داران ، نوزاد درون تخم رشد می کند .

چ) در همه پستانداران نوزاد در بدن مادر زندگی کرده و از او تغذیه می کند .

 

3- انواع باله ها را در ماهی ها نام برده و بگویید چه وظایفی بر عهده دارند ؟

4- دو ماهی غضروفی را نام برده و ویژگی های ماهی های غضروفی را بیان کنید .

5- دو ماهی استخوانی نام برده و ویژگی های ماهی های استخوانی را بیان کنید .

6- محل زندگی ، رژیم غذایی و اندام تنفسی نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را با هم مقایسه کنید .

7- چه ویزگی هایی در قورباغه بالغ باعث شده این جانور بتواند تنفس پوستی انجام دهد ؟

8- کدام ویژگی خزندگان را برای زندگی در محل های خشک و کم آب سازگار کرده است؟

9- انواع گروههای جانوری در مهره داران را نام ببرید .

10- گروههای عمده خزندگان را نام ببرید .

11- دو فایده مهم مارها برای ما انسانها را بیان کنید .

12- دو کلید دوراهی برای طبقه بندی مارها را بنویسید .

13- دو نمونه از سوسمارها را نام برده و برای هرکدام یک مکانیسم دفاع در برابر دشمنان بیان کنید .

14- چه ویژگی باعث می شود که کروکودیل ها بدون اینکه دیده شوند در آب شنا کنند ؟

15- کدام ویژگی در مهره داران سبب تفاوت آنها از لحاظ اندازه و قدرت با بقیه جانوران شده است ؟

16- دوکی بودن بدن ماهی ها چه مزیتی برای آنها دارد؟

17- کدام ویژگی در آبشش ها برای تبادلات گازی بین خون و آب موثر است ؟

18- دو نوع لاک پشت نام برده و دو نشانه مهم لاک پشت ها را بنویسید .

19- چهار ویژگی که پرندگان را برای پرواز در ارتفاع بالا سازگار کرده است را بیان کنید .

20- سه فایده و یک ضرر پرندگان برای ما انسانها را بنویسید .

21- کار غدد شیری در پستانداران چیست؟ بدن پستانداران چگونه پوشیده شده است ؟ و این پوشش چه فایده ای دارد؟

22- وجود کیسه های هوادار چگونه به توانایی پرندگان برای پرواز در ارتفاع های بالا کمک می کند؟

23- انواع پر در پرندگان را نام برده و بگویید پرها از تغییرشکل چه چیزی ساخته شده اند؟

24- پرندگان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید .

25- یک پستاندار تخم گذار مثال زده و بگویید که نوزاد آن چگونه تغذیه می کند؟

26- توضیح دهید نوزاد پستاندار کیسه دار به ترتیب در رحم مادر و کیسه مادر از چه چیزی تغذیه می کند؟

27- جفت چیست؟ مراحل رشد و تکامل نوزاد کانگرو چگونه است ؟

28- فواید مهم پستانداران در کره زمین را بیان کنید .

29- پرندگان از چه طریق به کشاورزان کمک می کنند؟

30- در مقایسه با سایرمهره داران چه مناطقی از دستگاه عصبی پستانداران توسعه بیشتری پیدا کرده است؟

31- دانشمندان پستانداران جفت دار را بر اساس رژیم غذایی به چه گروههایی تقسیم می کنند؟

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
نظرات ()
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 12:40 ب.ظ
ممنون که نمونه سوالات را داخل وبلاگ گذاشتین
رئوف اولیایی سلامت و موفق باشی
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 12:04 ب.ظ
سلام اقای اولیایی لطفا جواب سوال 12 رو میدیدکه کدوم صفحه است
رئوف اولیایی علیکم سلام بالای صفحه 140 خشکزی و آبزی بودن سمی و غیرسمی بودن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اوقات شرعی