تبلیغات
دبیرعلوم تجربی اولیایی - سوالات فصل14 علوم تجربی نهم جانوران مهره دار
دبیرعلوم تجربی اولیایی
معلمی شیوه ای است برای زایش علم از ذهن دانش آموز
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ


اولیایی
09358367292
raoofoliae@yahoo.com
هیچ چیز مثل اخلاق، نمی تواند در قلبها نفوذ کرده، دنیایی را گلستان و قلبهایی را با اندیشه و مرام شما همراه سازد.
خوش امدید

مدیر وبلاگ :رئوف اولیایی
مطالب اخیر
نظرسنجی
به نظر شما دانش آموز خوب باید کدام خصوصیت را در اولویت قرار دهد؟
سوالات فصل14 علوم تجربی نهم جانوران مهره دار


1- جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید .

الف) دانشمندان ماهی ها را بر اساس ................. آنها طبقه بندی می کنند .

ب) نوزاد قورباغه در ............ زندگی کرده و با ............... تنفس می کند .

ج) لاک پشت ها جزو گروه ............... هستند و در بین مهره داران طبقه بندی می شوند .

د) از ............. مارها در تهیه بعضی داروها مثل داروهای قلبی و ضدخونریزی استفاده می شود .

ه) سوسمارها از ............... تغذیه می کنند .

و) نمونه ای از کروکودیل ها که در ایران هم زندگی می کنند ، ................ نام دارد .

ز) وجود اسکلت داخلی و ستون مهره در مهره داران باعث شده تا این جانوران از نظر ............ و ............. با بقیه جانوران متفاوت باشند .

ح) ماهی ها به دلیل داشتن ................. و ................. برای زیستن در آب سازگارند .

ط) دانشمندان ماهی را طبقه بندی کرده اند که مهم ترین گروههای آنها ، ماهی های ............... و ............... هستند .

ی) نوزاد قورباغه از ............ و ............ و قورباغه بالغ بیشتر از................ تغذیه می کند .

ک) جانورانی چون ............ و .............. در گروه دوزیستان بدون دم و ............... در گروه دوزیستان دارای دم قرار می گیرند .

ل) در کروکودیل ها سوراخهای بینی روی ............... قرار دارند .

م) باله ها در ماهی ها بر اساس محل قرار گرفتن ، وظایف مختلفی مثل .......... و .......... و .......... را بر عهده دارند .

ن) پستانداران ، مهره دارانی اند که دارای ................ هستند .

ث) در پرندگان اندام حرکتی جلویی تبدیل به .............. شده است .

ف) براساس چگونگی پرورش جنین و نوزاد پستانداران را درسه گروه ........... و ............ و ............ قرار می دهند .

ذ) کیسه هایی در کنار شش های پرندگان بنام ................. قرار دارند که سبب افزایش کارایی شش در جذب اکسیژن می شوند .

ق) بیشتر پستاندارانی که روی کره زمین زندگی می کنند از پستانداران .............. هستند .

ر) پرهای پرندگان بر اساس ............. و ............... در سه گروه قرار می گیرند .

ش) در بین پرهای پرندگان ، نوع ............... از بقیه انواع پرها استحکام بیشتری دارند .

ت) جفت اندامی در رحم است که ............ و ............ را از خون مادر می گیرند و به رگهای خونی .............. می دهد .

ض) از پستانداران تخم گذار .............. نام دارد که نوزاد پس از خروج از تخم از شیر مادر تغذیه می کند .

ظ) نوزاد بیشتر پستانداران دوره جنینی خود را درون .............. طی می کنند .

غ) پرندگان را بر اساس ............. و ............... طبقه بندی می کنند .

 

2- درستی یا نادرستی موارد زیر را مشخص کنید .

الف) مهره داران در 6 گروه طبقه بندی می شوند .

ب) در بیشتر ماهی ها سر و دم پهن و میانه بدن کشیده است .

ج) ماهی های استخوانی سرپوش آبششی ندارند .

د) قورباغه بالغ نوعی دوزیست گیاهخوار است .

ه) نوزاد قورباغه با داشتن پوستی نازک و مرطوب می تواند تنفس پوستی انجام دهد .

و) تنوع خزندگان امروزی نسبت به خزندگان قدیمی بیشتر شده است .

ز) سمندرها در گروه دوزیستان بدون دم طبقه بندی می شوند .

ح) سوسمارها و مارها در کنترل جمعیت حشرات دخالت دارند .

ط) کروکودیل ها معمولا جثه بزرگی داشته و در آبهای عمیق زندگی می کنند .

ی) در آبشش ماهی ها ، مویرگهای خونی فراوانی وجود دارد .

ک) ماهی های غضروفی دم نامتقارن دارند و دهان آنها در جلوی بدن قرار گرفته است .

ل) کوسه و شیرماهی جزو ماهی های غضروفی طبقه بندی شده اند .

م) قورباغه های  بالغ بیشتر در آب و روزها فعال اند .

ن) پوست خزندگان با پولک های سخت یا صفحات استخوانی پوشیده شده است .

ث) مارمولک نمونه ای از خزندگان است که در گروه سوسمارها طبقه بندی می شود .

ف) سنجابها در ازدیاد و گسترش گیاهان در جنگل ها نقش دارند .

ذ) کیسه های هوادار در پرندگان می توانند خودشان اکسیژن هوا را جذب کنند .

ق) پستانداران شکارچی چون گرگ و یوزپلنگ باعث بقای نسل حیوانات باهوش و قوی می شوند .

ر) از شکل منقار پرندگان می توان به محل زندگیشان پی برد .

ش) جفت قسمتی از بدن نوزاد است که به تبادل غذا و اکسیژن با بدن مادر می پردازد .

ت) پستانداران جفت دار بر اساس رژیم غذایی به دو گروه گوشت خوار و گیاه خوار تقسیم می شوند .

ض) در کانگرو نوزاد نارس می تواند از شیرمادر تغذیه کند .

ظ) همه پستانداران به نوزادان خود شیر می دهند .

غ) پستانداران تفاوتهای کمی با یکدیگر دارند .

پ) پستانداران تخم گذار به خوبی در آب شنا می کنند .

ژ) نوزاد پستانداران تخم گذار از شیرمادر تغذیه نمی کند .

گ) به جز پستانداران در بقیه مهره داران ، نوزاد درون تخم رشد می کند .

چ) در همه پستانداران نوزاد در بدن مادر زندگی کرده و از او تغذیه می کند .

 

3- انواع باله ها را در ماهی ها نام برده و بگویید چه وظایفی بر عهده دارند ؟

4- دو ماهی غضروفی را نام برده و ویژگی های ماهی های غضروفی را بیان کنید .

5- دو ماهی استخوانی نام برده و ویژگی های ماهی های استخوانی را بیان کنید .

6- محل زندگی ، رژیم غذایی و اندام تنفسی نوزاد قورباغه و قورباغه بالغ را با هم مقایسه کنید .

7- چه ویزگی هایی در قورباغه بالغ باعث شده این جانور بتواند تنفس پوستی انجام دهد ؟

8- کدام ویژگی خزندگان را برای زندگی در محل های خشک و کم آب سازگار کرده است؟

9- انواع گروههای جانوری در مهره داران را نام ببرید .

10- گروههای عمده خزندگان را نام ببرید .

11- دو فایده مهم مارها برای ما انسانها را بیان کنید .

12- دو کلید دوراهی برای طبقه بندی مارها را بنویسید .

13- دو نمونه از سوسمارها را نام برده و برای هرکدام یک مکانیسم دفاع در برابر دشمنان بیان کنید .

14- چه ویژگی باعث می شود که کروکودیل ها بدون اینکه دیده شوند در آب شنا کنند ؟

15- کدام ویژگی در مهره داران سبب تفاوت آنها از لحاظ اندازه و قدرت با بقیه جانوران شده است ؟

16- دوکی بودن بدن ماهی ها چه مزیتی برای آنها دارد؟

17- کدام ویژگی در آبشش ها برای تبادلات گازی بین خون و آب موثر است ؟

18- دو نوع لاک پشت نام برده و دو نشانه مهم لاک پشت ها را بنویسید .

19- چهار ویژگی که پرندگان را برای پرواز در ارتفاع بالا سازگار کرده است را بیان کنید .

20- سه فایده و یک ضرر پرندگان برای ما انسانها را بنویسید .

21- کار غدد شیری در پستانداران چیست؟ بدن پستانداران چگونه پوشیده شده است ؟ و این پوشش چه فایده ای دارد؟

22- وجود کیسه های هوادار چگونه به توانایی پرندگان برای پرواز در ارتفاع های بالا کمک می کند؟

23- انواع پر در پرندگان را نام برده و بگویید پرها از تغییرشکل چه چیزی ساخته شده اند؟

24- پرندگان را بر چه اساسی طبقه بندی می کنند؟ توضیح دهید .

25- یک پستاندار تخم گذار مثال زده و بگویید که نوزاد آن چگونه تغذیه می کند؟

26- توضیح دهید نوزاد پستاندار کیسه دار به ترتیب در رحم مادر و کیسه مادر از چه چیزی تغذیه می کند؟

27- جفت چیست؟ مراحل رشد و تکامل نوزاد کانگرو چگونه است ؟

28- فواید مهم پستانداران در کره زمین را بیان کنید .

29- پرندگان از چه طریق به کشاورزان کمک می کنند؟

30- در مقایسه با سایرمهره داران چه مناطقی از دستگاه عصبی پستانداران توسعه بیشتری پیدا کرده است؟

31- دانشمندان پستانداران جفت دار را بر اساس رژیم غذایی به چه گروههایی تقسیم می کنند؟نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 31 فروردین 1395
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 12:40 ب.ظ
ممنون که نمونه سوالات را داخل وبلاگ گذاشتین
رئوف اولیایی سلامت و موفق باشی
پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395 12:04 ب.ظ
سلام اقای اولیایی لطفا جواب سوال 12 رو میدیدکه کدوم صفحه است
رئوف اولیایی علیکم سلام بالای صفحه 140 خشکزی و آبزی بودن سمی و غیرسمی بودن
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
اوقات شرعی